Εκπαιδευτική Εργαλειοθήκη

Εκπαιδευτική πρόταση για τη Γενική και την Ειδική Αγωγή

Περιγραφή: Το παρόν πόνημα αποτελεί μια εκπαιδευτική πρόταση για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στη Γενική και την Ειδική Αγωγή σε μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) ή και άλλες δυσκολίες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συντάχθηκε στα πλαίσια παροχής εκπαιδευτικής συμβουλευτικής και υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης που υποστηρίζουν μαθητές με διάφορα γνωστικά προφίλ που χρήζουν εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα Μαθηματικά.
Πλαίσιο εφαρμογής: Γενική τάξη, Τμήμα Ένταξης, ΕΝΕΕΓΥ-Λ
Σύνταξη - Επιμέλεια: Δημήτρης Πολυχρόνης
Φορέας: ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης

Περιεχόμενα

1. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
2. Ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων
3. Εφαρμογή τεχνικών απομνημόνευσης
4. Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων
5. Υλοποίηση Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)

Γενική Εκπαίδευση

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία

Ειδική Αγωγή

DGS

eClass

GeoGebra

ThatQuiz

The Geometer's Sketchpad

Εργαλεία Διδασκαλίας

Κάρτες για την επίλυση εξίσωσης 1ου βαθμού

Περιγραφή: Πλαστικές κάρτες με τα απαιτούμενα βήματα και παραδείγματα για την επίλυση εξισώσεων 1ου βαθμού για μαθητές της Α' Γυμνασίου. Επιδίδονται μετά τη διδασκαλία του μαθήματος των εξισώσεων με σκοπό να βελτιώσουν την εμπέδωση των απαιτούμενων ενεργειών.
Πλαίσιο εφαρμογής: Γενική τάξη, Τμήμα Ένταξης
Σύνταξη - Επιμέλεια: Δημήτρης Πολυχρόνης

Οδηγίες

  1. Εκτυπώνουμε το αρχείο σε κάθετη διάταξη δύο ή τεσσάρων σελίδων ανά μια πλευρά φύλλου Α4.
  2. Κόβουμε τις κάρτες γύρω από τα μαύρα πλαίσια.
  3. Τοποθετούμε τις κάρτες με τη σειρά τη μια πίσω από την άλλη σε κόλλες πλαστικοποίησης.
  4. Κόβουμε τις πλαστικές κάρτες.
  5. Τις τοποθετούμε με τη σειρά και τις δένουμε με κολλητική ταινία σελοτέιπ στη μακριά πλευρά.

Πλαστικές κάρτες

Εξισώσεις 1ου βαθμού

Εργαλεία Διά Βίου Μάθησης

Υποστήριξη μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ): Από τη θεωρία στην πράξη

Περιγραφή: Επιμορφωτική δράση σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο και την υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) στο Γυμνάσιο.
Πλαίσιο: Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου Ν. Ολβίου Ξάνθης, Σχολικό έτος 2023-2024, Ξάνθη
Σύνταξη - Επιμέλεια: Δημήτρης Πολυχρόνης, Όλγα Αλευρά
Φορέας: ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης

Περιεχόμενα

Τι είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ)

 • Δυσλεξία
 • ΕΜΔ στα Μαθηματικά (Δυσαριθμισία)

Υποστήριξη μαθητών με ΕΜΔ

 • στα Γλωσσικά μαθήματα
 • στα Μαθηματικά

Δυσλεξία

Δυσαριθμισία

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Ερμηνεύοντας την Έκθεση Αξιολόγησης του ΚΕΔΑΣΥ

Περιγραφή: Επιμορφωτική δράση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο και την ερμηνεία της Έκθεσης Αξιολόγησης, μέσα από μελέτες περίπτωσης μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, καθώς και την ολιστική υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στο Λύκειο.
Πλαίσιο: Εκπαιδευτικοί 2ου ΓΕΛ Ξάνθης, Σχολικό έτος 2023-2024, Ξάνθη
Σύνταξη - Επιμέλεια: Δημήτρης Πολυχρόνης, Όλγα Αλευρά
Φορέας: ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης

Περιεχόμενα

1ο μέρος: Θεσμικό πλαίσιο της Έκθεσης Αξιολόγησης (ΕΑ)

2ο μέρος: Ερμηνεία της ΕΑ του ΚΕΔΑΣΥ: Μελέτες περίπτωσης

3ο μέρος: Ολιστική υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ στη ΔΕ

Αξιολογική Έκθεση

Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Υποστήριξη μαθητών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Περιγραφή: Επιμορφωτική δράση στα πλαίσια ενημέρωσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με αναθέσεις Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης μαθητών και μαθητριών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).
Πλαίσιο: Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Παράλληλη Στήριξη, Σχολικό έτος 2022-2023, Χίος
Σύνταξη - Επιμέλεια: Δημήτρης Πολυχρόνης, Άννα Κακμή
Φορέας: ΚΕΔΑΣΥ Χίου

Περιεχόμενα

Στάδια εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών με ΔΑΦ
1ο: Γνωριμία με τον/την μαθητή/ήτρια και τους γονείς
2ο: Εξειδικευμένη εκπαιδευτική αξιολόγηση
3ο: Κοινωνική συμπεριφορική υποστήριξη
4ο: Εκπαιδευτική υποστήριξη
5ο: Αποτίμηση αξιολόγηση εκπαιδευτικών στόχων

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Παράλληλη Στήριξη-Συνεκπαίδευση

Scroll to Top